Medlemsmøte om partiprogram og stortingsliste

Gamle Oslo MDG skal gi sin uttalelse til både stortingsprogram og til Stortingslista. Utkast til programmet finner du på: https://www.mdg.no/program Om du kan mye om et tema, og vil hjelpe oss å skrive en uttalelse, så vil vi høre fra deg! Det blir en presentasjon av utkastet, men det er en fordel at man har lest utkastet før møtet.

Utkast til Oslo MDGs stortingsliste ligger på http://oslo.mdg.no/horingsinnstilling/ . Spesielt hyggelig og motiverende synes vi at Viktor og Leif er med på lista. Begge er lokalpolitikere i bydelen og har lang fartstid i lokallaget. Det er også veldig gøy at Gamle Oslo MDG er så godt representert på lista med de kjente politikere Lan, Eivind, Hanna og Harald!

På medlemsmøte samler inn innspill til nummerering av lista, og kanskje vi også savner noen på lista, som vi vil spille inn. Endelig liste godkjennes av nominasjonsmøte i november.

Bydelsadministrasjon i Platausgate 16.
20. september kl 18.