Våre kandidater

Nærmiljøaktivister og grønne nabolagshelter

I et stort lokallag med mange engasjerte medlemmer, har vi valgt å fokusere på nærmiljøengasjement og komplementerende bakgrunner som representerer forskjellige nettverk og appellerer bredt når vi har satt sammen lista vår. Slik håper vi å videreutvikle en grasrot-fokusert modell for grønn lokalpolitikk hvor vi kontinuerlig tar pulsen på bydelen vår og får tilbakemeldinger om hvor skoen trykker. På listen finner du alle slags miljøer representerte, fra hip-hop til kirkekor, sjakk til skating og frivillige nabolagshelter fra idrett og leksehjelp representerte. Vi har også god geografisk distribusjon innad i bydelen og har fokusert på å gjøre rom for unge grønne talenter.

Harald A. Nissen

21. kandidat, f. 1963, bosatt på Vålerenga. Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne, middelalderhistoriker og tidligere punk- og performanceartist.

Alto Braveboy

20. kandidat, f. 1967, bosatt i Gamlebyen. Nærmiljøaktivist i bl.a. GSF - Gamlebyen Sport og Fritid.

Margrethe Valler

19. kandidat, f. 1977, bosatt på Vålerenga. Eiendomsforvalter, rådgiver innen sosialt entreprenørskap.

Karianne Hjallen

18. kandidat, f. 1974, bosatt på Tøyen. IT-gründer og nærmiljøentusiast som bl.a. har vært med på å starte Tøyen Sportsklubb og Tøyenravnene.

Faisa Hassan Omar

17. kandidat, f. 1966, bosatt på Grønland. Hjemmeværende husmor, foreldrekontakt på leksehjelpen på Grønland.

Ragnhild Pedersen

16. kandidat, f. 1978, bosatt på Tøyen. Jobber som kommunikasjonsansvarlig på Oslo Teatersenter.

Ivana Golub

15. kandidat, f. 1980, bosatt på Enerhaugen. Konsulent i Oslopolitiet og nærmiljøentusiast i bl.a. Tøyenkampanjen.

Gro-Ellen Linnås

14. kandidat, f. 1970, bosatt på Etterstad. Jobber som kommunikasjonsrådgiver i Miljømerket Svanen. Nestleder i lokallaget.

Andreas Børde

13. kandidat, f. 1966, bosatt på Enerhaugen. Jobber som konsulent på NAV Grünerløkka.

Maiken Styrmoe Westergaaard

12. kandidat, f. 1989, bosatt på Kampen. Faglærerstudent i forming og aktivist innen hip-hop kunst, musikk og kultur.

Erik Nakkerud

11. kandidat, f. 1990, bosatt på Grønland. Psykologistudent og støttekontakt.

Elsa-Britt Enger

10. kandidat, f. 1942, bosatt på Vålerenga. Pensjonist og fulltids freds- og klimaaktivist.

Khaled Hussein

9. kandidat, f. 1964, bosatt på Ensjø. Skoleassistent ved Vahl Skole.

Lan Marie Nguyen Berg

8. kandidat, f. 1987, bosatt i Kværnerbyen. Forskningsassistent hos Cicero Senter for klimaforskning, og De Grønnes førstekandidat på bystyrelista i Oslo.

Gerrit Mosebach

7. kandidat, f. 1967, bosatt i Gamlebyen. Sjefsarkitekt i Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten og sentralstyremedlem i Miljøpartiet De Grønne.

Veslemøy Waage

6. kandidat, f. 1996, bosatt på Kampen. Skoleelev og ungdomskandidat i bydelen.

Anders Skyrud Danielsen

5. kandidat, f. 1989, bosatt på Grønland, kommunikasjonsrådgiver for Rasmus Hansson/ De Grønnes stortingsgruppe og student.

Anette Eggan Laskemoen

4. kandidat, f. 1964, bosatt i Gamlebyen, innehaver av vintagebutikken Reprise i Schweigaards Gate.

Leif Ingholm

3. kandidat, f. 1981, bosatt på Kampen, Rådgiver, NSB (forhåndskumulert), leif.ingholm@gmail.com

Viktor Rakov Gjengaar

2. kandidat, f. 1980, bosatt i Gamlebyen, selvstendig næringsdrivende (forhåndskumulert), viktor_gjengaar@hotmail.com

Helene Gallis

1. kandidat, f. 1977, bosatt på Grønland, daglig leder for nettverksorganisasjonen MAJOBO (forhåndskumulert), helenegallis@gmail.com, 94219549