Fotocredit:

Styret 2016

28. april 2016

Styret i lokallaget består av:

  • Leif Ingholm (leder)
  • Linda Innbjør (nestleder med ansvar for medlemmer)
  • Asbjørn Aas (nestleder med ansvar for økonomi og materiell)
  • Erik Nakkerud (styremedlem)
  • Nina Stokkvik Throndsen (styremedlem med ansvar for innspill til programkomiteen)
  • Siri Klemetsaune(styremedlem)
  • Ranveig Bråtveit (vara med ansvar for media og sosiale medier)
  • Romy Ortiz (vara)