Medlemsmøte: Bestem MDGs nye folkevalgte

Hvem skal stå sammen med Lan Marie Nguyen Berg på Oslo MDGs toppkandidatliste i valget 2019? Og vil du vite mer om hvordan du kan stille til liste som folkevalgt i egen bydel? Se her!

Høstens viktigste politiske møte?

1) Vi skal som lokallag gi våre innspill til forslagene til Oslo MDGs nye toppkandidater for lokalvalget 2019.
2) Vi skal starte prosessen med å sette sammen vår egen bydelsliste.

18:00-19:30: Høringsrunde i lokallaget: Oslo MDGs kandidater

Den 10. september sender nominasjonskomiteen i Oslo MDG ut en liste over hvem de mener bør være toppkandidater på Oslo MDGs valgliste i 2019. De ønsker seg innspill på rangeringen fra oss som lokallag.

På dette medlemsmøtet vil vi vise videosnutter som nominasjonskomiteen har fått laget av toppkandidatene og deres prioriterte politiske saker. Vi vil så diskutere om vi som lokallag ønsker å rangere kandidatene på en annen måte, og om det eventuelt er personer vi synes mangler blant toppkandidatene.

19.30-20.00: Informasjon og oppstart: Gamle Oslo MDGs bydelsliste

Gamle Oslo MDG stiller kandidater til bydelsutvalget i Gamle Oslo bydel. Per i dag har vi to representanter i bydelsutvalget. Nå starter prosessen med å finne Gamle Oslo MDGs neste folkevalgte.

*Informasjon om prosessen v/styret i Gamle Oslo.
*Mulighet til å presentere seg som listekandidat for Gamle Oslo MDG for valget 2019.

Er du interessert i å stille på liste i bydelen? For mer info om hva det vil si å stille ta kontakt med nominasjonskomiteen ved Trine Rydland på trine.rydland@oslobystyre.no