Påvirke fremtidens politikk i bydelen? Bli med på programworkshop

Bli med på å bestemme hvordan Miljøpartiet De Grønnes politikk for Grønland, Tøyen, Etterstad og de andre områdene i bydel Gamle Oslo skal se ut i perioden 2019-2023!

På Gamle Oslo MDGs årsmøte 29. januar skal vi vedta Gamle Oslo MDG sitt politiske program for perioden 2019-2023.

Programkomiteen er godt i gang med sitt arbeid, men ønsker seg flere innspill fra medlemmene! Mener du noe om hvordan bydelen bør utvikle seg i de neste årene, og hvilke områder Miljøpartiet De Grønne bør satse på, er dette sjansen til å påvirke.

1. desember holder vi programworkshop med mulighet til å gi innspill til programmet. Det legges opp til å komme med nye forslag og delta i diskusjoner rundt forslag som arbeidsgruppene for programmet har lansert.

Enten du er ny og har lyst til å komme for å lære, er gammel traver og vil mene noe om ALT, eller du kun har lyst til å komme innom for å fremme forslag om ditt politiske hjertebarn, er du velkommen.

Sted: Hausmannsgate 19 (partikontoret)

Program for dagen:

10:00-10:50: Oppvekst, kultur og nærmiljøpolitikk (saker som oppvekst, barnevern, kultur og skjenkesaker)

11:00-11:50: Helse- og sosialpolitikk (saker som sykehjem, psykisk helse, bostøtteordninger og andre helse- og sosialrelaterte saker)

12:00-12:50: Byutvikling (reguleringssaker, byggeprosjekter, sykkeltilrettelegging, krav om uteareal m.m.)

Lunsj! Gamle Oslo MDG spanderer.

13:30-14:20: Boligpolitikk (nye boligsosiale løsninger, områdeløft, tetthet av kommunale boliger osv)

14:30-15:20: Bilfritt Byliv på Grønland (hvilke endringer vil være de beste for å gjøre Grønland så godt tilpasset myke trafikanter som mulig?

 

Etter programworkshopen inviteres de som vil til å bli med på en matbit og hygge på Tøyensk julemarked!