Nærmiljøaktivister og grønne nabolagshelter

I et stort lokallag med mange engasjerte medlemmer, har vi valgt å fokusere på nærmiljøengasjement og komplementerende bakgrunner som representerer forskjellige nettverk og appellerer bredt når vi har satt sammen lista vår. Slik håper vi å videreutvikle en grasrot-fokusert modell for grønn lokalpolitikk hvor vi kontinuerlig tar pulsen på bydelen vår og får tilbakemeldinger om hvor skoen trykker. På listen finner du alle slags miljøer representerte, fra hip-hop til kirkekor, sjakk til skating og frivillige nabolagshelter fra idrett og leksehjelp representerte. Vi har også god geografisk distribusjon innad i bydelen og har fokusert på å gjøre rom for unge grønne talenter.