Erik Nakkerud

11. kandidat, f. 1990, bosatt på Grønland. Psykologistudent og støttekontakt.