Faisa Hassan Omar

17. kandidat, f. 1966, bosatt på Grønland. Hjemmeværende husmor, foreldrekontakt på leksehjelpen på Grønland.