Gerrit Mosebach

7. kandidat, f. 1967, bosatt i Gamlebyen. Sjefsarkitekt i Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten og sentralstyremedlem i Miljøpartiet De Grønne.