Gro-Ellen Linnås

14. kandidat, f. 1970, bosatt på Etterstad. Jobber som kommunikasjonsrådgiver i Miljømerket Svanen. Nestleder i lokallaget.