Helene Gallis

1. kandidat, f. 1977, bosatt på Grønland, daglig leder for nettverksorganisasjonen MAJOBO (forhåndskumulert)

- Jeg kommer fra en bondegård i Vestfold men har bodd og jobbet mange år internasjonalt, bl.a. i Spania, USA og Ecuador. Jeg er opptatt av bærekraft og miljø og har jobbet med dette i FNs utviklingsprogram, FNs miljøprogram og tenketanken Worldwatch Institute. Nå har jeg skiftet til et fokus på nærmiljøtiltak fordi det er der jeg tror jeg kan påvirke mest. Jeg har vært lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo siden 2012.

MINI-INTERVJU MED KANDIDATEN

Hvor bor du, og hva er best med nabolaget ditt?

Jeg bor på Grønland, som er en herlig blanding av verden og Norge. Her har jeg bodd i 7 år. Siden jeg har jobbet på Vahl Skole og drevet et leksehjelp-program her i en årrekke, kjenner jeg etter hvert utrolig mange folk her og det er med på å gjøre nærmiljøet enda triveligere. Leksehjelpen er også en viktig realitetsorientering for å forstå utfordringene barn som vokser opp her har, og det er et sprudlende fellesskap mellom medhjelpere og barn fra hele verden!

Hvorfor er MDG partiet for deg?

Det er fint å være med i en organisasjon som er positiv, framtidsrettet og løsningsorientert. Vi er nødt til å finne en måte å leve gode liv i framtiden uten å ødelegge natur, miljø og hverandre.  Vi får det til hvis vi satser sammen, og det letteste er å starte med oss selv og vårt eget nærmiljø. Grasrotperspektivet som De Grønne står for er viktige verktøy for å få til dette.

Hva driver du med når du ikke driver med politikk?

Jeg er gründer og driver prosjekter relatert til urban dyrking, og organiserer kurs og andre aktiviteter som sprer informasjon og inspirasjon om urbant landbruk.  Siden 2012 har jeg jobbet med å bygge opp organisasjonen MAJOBO, som står for mat og jord, der du bor. Jeg har etablert dyrkeprosjektene i Urtehagen og på Vaterland og vært med på å starte sommerjobbprosjektet Gamle Oslo Hagecrew.

Hva liker du best med bydel Gamle Oslo?

Det er så mange bra initiativer på gang her i bydel Gamle Oslo, fra Tøyenkampanjen til den urbane seteren i Bjørvika og mye mer.  Framover bør vi i enda større grad tilrettelegge for at innbyggere med gode ideer får støtte til å realisere dem. I Gamle Oslo opplever vi mange av byens skyggesider med f.eks rus, psykiatri og hjemløse tett innpå oss men allikevel er folk flest inkluderende, rause og forståelsesfulle, og det er fint å se. Det er også fint å vite at jeg er like velkommen på besøk i moskeen nedi gata mi som i kirken rett rundt hjørnet.

Hva vil du aller helst bidra til å forandre i bydelen vår, og hvorfor?

Jeg er opptatt av at alle som vokser opp i Gamle Oslo skal ha like muligheter. Vi trenger et områdeløft for Grønland-Vaterland som kan bygge videre på de gode erfaringene man gjør på Tøyen.  Vi må jobbe mer og bedre med leksehjelp for å støtte barn som vokser opp i hjem hvor foreldrene kan lite norsk eller har lite formell utdanning, og vi er nødt til å tenke nytt med tanke på ungdommene som faller fra i videregående og heller ikke finner jobb.  Denne typer satsninger er ikke kostnader men investeringer i en by som på sikt er enda mer inkluderende og trygg for alle.