Leif Ingholm

3. kandidat, f. 1981, bosatt på Kampen, Rådgiver, NSB (forhåndskumulert)

- Jeg kommer opprinnelig fra Gokstad i Sandefjord, og har bodd både i Oslo, Reykjavik og Trondheim mens jeg studerte samfunnsgeografi og fysisk planlegging. Jeg har jobbet i jernbanesektoren i syv år, både hos Jernbaneverket, Rambøll Rail og nå jobber jeg for NSB med strategisk planlegging av tog og infrastruktur. Jeg er leder for lokallaget Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo. Gift med Øyvind.

MINI-INTERVJU MED KANDIDATEN

Hvor bor du, og hva er best med nabolaget ditt?

Jeg bor på Kampen. Det beste med Kampen er at det er lite trafikk og kort vei å sykle til alt. Kampen har en fin blanding av trehus og bygårder, som gjør at man lett får følelsen av å bo i en småby selv om man bor midt i Oslo.

Hvorfor er MDG partiet for deg?

Det er bare ett parti som virkelig tar inn over seg at klimaendringene er menneskeskapte og er villig til å gjøre noe med det. Om vi vil at flere skal reise kollektivt, må vi ikke bygge flere og bredere motorveier. De andre partiene framstår for meg som populistiske, når de snakker varmt om miljø og kollektivtrafikk og samtidig forlenger norsk oljeproduksjon, og bygger stadig flere motorveier.

Hva driver du med når du ikke driver med politikk?

På fritida er jeg glad i å løpe, og så går jeg på spanskkurs.

Hva liker du best med bydel Gamle Oslo?

Gamle Oslo har et yrende folkeliv, hele uka, og har et stort utvalg av grønnsaksbutikker og restauranter fra hele verden. I tillegg finnes det mange parker og forhåpentligvis får vi knytta bydelen nærmere sjøen og øyene. Gamle Oslo har en veldig god kollektivtrafikk og nærhet til Oslo S gjør bydelen sentral i nasjonal sammenheng.

Hva vil du aller helst bidra til å forandre i bydelen vår, og hvorfor?

Gamle Oslo er plaget av mye trafikk og dårlig luft. Jeg vil redusere biltrafikken, bedre luftkvaliteten, og gjøre det lettere å gå og sykle.