Maiken Styrmoe Westergaaard

12. kandidat, f. 1989, bosatt på Kampen. Faglærerstudent i forming og aktivist innen hip-hop kunst, musikk og kultur.