Ragnhild Pedersen

16. kandidat, f. 1978, bosatt på Tøyen. Jobber som kommunikasjonsansvarlig på Oslo Teatersenter.