Årsmøtet 2011 i MDG Gamle Oslo

Lokallaget i Gamle Oslo hadde årsmøte 5. februar 2011 og valgte følgende styre:

Klaus Stafto, styreleder
Ragnhild Pedersen, sekretær
Aina Nesmoen, kasserer
Astrid Midtbø, styremedlem
Harald Nissen, styremedlem
Jan Tore Solberg, 1. vara
Alette Elvenes, 2. vara