Inkluderende byrom - ikke menneskefiendtlig arkitektur

Langs Akerselvalmenningen, ved utløpet av Akerselva i Bjørvika, er det nå etablert et nytt byrom kalt Akerselvalmenningen. Desverre er det utformet på en måte som tydelig signaliserer at det ikke er en plass hvor alle i bydelen er velkomne. – Det offentlige rom tilhører oss alle, sier Helene Gallis, De Grønnes førstekandidat i kommunevalget i bydel Gamle Oslo. Hun er skuffet over at trenden med at man skal jage byens svakerestilte grupper rundt får gradvis mer aksept. – Det må ikke bli sånn at du er nødt til å gå inn på en kafé og kjøpe deg noe for å få satt deg ned og få en hvil. Byrom, og spesielt benker skal designes for at vi kan ha gode opplevelser og pusterom i hverdagen, uansett bakgrunn, inntekt og boligstatus, mener hun.

26. juli 2015

- Jeg har tatt bydelens kjipeste benker i personlig øyensyn. Designet for at færrest mulig skal bruke dem ser det ut som - her er alt fra hete omfavnelser med kjæresten til avislesing ukomfortabelt. Baktanken er klar, her skal heller ikke byens hjemløse få strekke på seg i nattens mulm og mørke, forteller De Grønnes førstekandidat Helene Gallis.
– Jeg har tatt bydelens kjipeste benker i personlig øyensyn. Designet for at færrest mulig skal bruke dem ser det ut som – her er alt fra hete omfavnelser med kjæresten til avislesing ukomfortabelt. Baktanken er klar, her skal heller ikke byens hjemløse få strekke på seg i nattens mulm og mørke, forteller De Grønnes førstekandidat Helene Gallis.

FREMMER SAK I BYDELSUTVALGET I GAMLE OSLO

Med bakgrunn i de nyetablerte «menneskefiendtlige» benkene i Bjørvika, vil Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo be Bydelsutvalget ta stilling til om dette er en utvikling vi vil ha i bydelen vår.

WP_20150725_009

 

 

Lokallaget fremmer derfor følgende sak til behandling i førstkommende møte i bydelsutvalget:

SAK FRA MILJØPARTIET DE GRØNNE TIL BYDELSUTVALGET I GAMLE OSLO:

INKLUDERENDE BYROM I BYDEL GAMLE OSLO

BAKGRUNN

I forbindelse med utviklingen av Bjørvika, og andre deler av bydelen vår, kommer det stadig nye offentlige rom til. Ansvaret og eierskapet for arealene er ofte uklart, med lite skiller for innbyggerne og brukere for hvilke områder bydelen, Bymiljøetaten og private utviklere som Bjørvika Utvikling er ansvarlige for etablering og drift av.

I sommer har det blitt etablert benker langs Akerselvalmenningen i Bjørvika med såkalt «menneskefiendtlig arkitektur», benker med armlener for hver meter for å sikre seg at ingen hjemløse benytter seg av benkene til overnatting.  I andre byer ser vi også at liknende strategier kommer for å hindre variert bruk av byrommet, for eksempel vinduskarmer med pigger som gjøret umulig å ta en pust i bakken med mindre man vil sette seg på en kafé. Dette er ekskluderende arkitektur på lik linje med gjerder, murer, piggtråd osv. Vi ønsker inkluderende offentlige rom som inviterer alle til opphold og hvile for den saks skyld.

Vi mener at det er uverdig at byens omsorgstilbud er så dårlig at folk tvinges til å sove på gata. Disse benkene er et bevis på systematiske strategier for å gjøre de hjemløses forhold enda vanskeligere.  Offentlige byrom som er designet for å forhindre at man kan få lagt seg ned på en benk i noen nattetimer mener vi er en skam for byen vår, er ikke kjernen i “offentlige byrom” nettopp det at de er offentlige? Slik menneskefiendtlig arkitektur går ikke bare ut over hjemløse, men det går også ut over livskvaliteten og muligheten til fri utfoldelse for byens borgere når bymøbler designes for å være ukomfortable og hindre langvarig opphold.

FORSLAG TIL VEDTAK

  • Bydelsutvalget tillater ikke bymøbler i det offentlige rom i bydelen vår som er utformet på menneskefiendtlig vis.
  • Bydelsutvalget ber om at bymøbler som det er tvil om faller i denne kategorien, skal behandles og godkjennes i BU før de eventuelt settes opp.
  • Bydelsutvalget ber byrådet om å rydde opp og komme med klare retningsliner for offentlige byrom som er inkluderende og vennlige, for hvile, rekreasjon og velvære for alle.