Åpent brev til byrådet

Til sittende byråd bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de Grønne, med støttepartiet Rødt og til forrige byråd som besto av Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti, og til eiendomsutviklerne i Urbanium:

6. juli 2016

Det var opprørende å følge dagens politiaksjon for å kaste ut beboerne i Hausmannskvartalet. Vi er lei oss for at det gamle byrådet startet en prosess som endte slik, og for at det nye byrådet ikke klarte å stoppe det.

Vi i Gamle Oslo MDG har hele tiden vært klare på at vi motsetter oss salg av Hausmannskvartalet – senest på Oslo MDGs årsmøte 2016, hvor et stort flertall vedtok å gå imot salget. Forutsetningene som ligger til grunn for salget sikrer ikke i tilstrekkelig grad intensjonen i reguleringsplanen for dette byøkologiske kulturkvartalet.

I følge MDGs prinsipprogram er målet vårt et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, hvor økonomien skal underordnes sunne, økologiske prinsipper. Samfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. For at disse prinsippene skal ha noen verdi utover å se fine ut på papiret, må vi også støtte denne typen samfunn, som Hauskvartalet er et eksempel på, i praksis. Dét er hva det grønne prosjektet handler om!

På vegne av styret i Gamle Oslo MDG og et overveldende flertall på Oslo MDGs årsmøte, ber vi byrådet om at medvirkning prioriteres framfor politimakt og arrestasjoner!

 

Styret i Gamle Oslo MDG                               Gamle Oslo MDGs BU-gruppe

Leif Ingholm    (Leder)                                    Helene Gallis

Linda Innbjør (Nestleder)                              Viktor Rakov Gjengaar