- Vi i Gamle Oslo MDG ønsker videre drift av Utsikten barnehage. At man har bygget ut overkapasitet i Kværnerdalen er ikke et godt nok argument for å legge ned en velfungerende barnehage. Når nedleggelsesprosessen heller ikke har vært god nok er videreføring av Utsikten det eneste rette, sier Viktor Rakov Gjengaar, bydelsutvalg-representant for MDG i Gamle Oslo.

Vil du engasjere deg i Gamle Oslo?

Gamle Oslo MDG er et av de mest aktive lokallagene i Oslo, og sitter tett på mange av de viktige beslutningene i byen vår. Vi vil gjerne ha enda flere med! Er du god på kakebaking, fotografering, liker å prate med folk, skru sykkel, sitter du på gode kontakter i nærmiljøet eller har fagkunnskap om grønn og inkluderende byutvikling, kan du skrive fengende tekster eller har du kreative ideer til stunt? Ta kontakt med oss så finner vi på noe morsomt sammen!