De Grønne har gjort sitt beste valg- noensinne i Gamle Oslo. Nå trenger vi deg for å snu Norge inn i det grønne skiftet om 2 år.

Vil du engasjere deg i Gamle Oslo?

Gamle Oslo MDG er et av de mest aktive lokallagene i Oslo, og sitter tett på mange av de viktige beslutningene i byen vår. Vi vil gjerne ha enda flere med! Er du god på kakebaking, fotografering, liker å prate med folk, skru sykkel, sitter du på gode kontakter i nærmiljøet eller har fagkunnskap om grønn og inkluderende byutvikling, kan du skrive fengende tekster eller har du kreative ideer til stunt? Ta kontakt med oss så finner vi på noe morsomt sammen!