Bydelspolitikk

Bydelsutvalget (BU) er øverste politiske organ i bydelen vår. MDG har vært representert siden 2011, og er etter valget i 2019 største parti.

Bydelsutvalget

Oslos femten bydeler har hvert sitt bydelsutvalg (BU) bestående av femten medlemmer fra ulike partier. Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo er på mange måter tilsvarende et kommunestyre i mindre kommuner, bare at bydelsutvalget har mer begrenset makt da en del beslutninger som angår bydelen gjøres i bystyret.

Komiteene

I tillegg til BU har vi et medlem i hver komité, som forbehandler sakene før de behandles endelig av BU. Se her for en oversikt over hvem som sitter i hvilke komiteer.

Lokallagets formøter

Bydelsutvalget møtes en gang i måneden. Uka før BU møtes, er det komitémøter, som går gjennom sakene til hvert sitt saksfelt.

I forkant av dette igjen, har lokallaget et gruppemøte, hvor våre lokalpolitikere fra de forskjellige komiteene samt eksterne ressurspersoner og interesserte medlemmer møter. Her går vi gjennom sak for sak for å enes om hva som bør være en grønn innfallsvinkel til dem, samt går over hvor vi eventuelt bør innhente kunnskap utenfra, om vi for eksempel skal henvende oss til en beboerforening eller innhente fagkompetanse for å gi gode innspill på f.eks teknisk kompliserte reguleringssaker.

Møtet er åpent for alle medlemmer som vil bistå med lokalkunnskap og fagkunnskap i behandlingen av lokale saker.

Kontaktinformasjon til BU- og komitemedlemmene finner du her.