Årsmøte 2012 i Gamle Oslo MDG

Velkommen til årsmøte 2012 i Gamle Oslo MDG!

Tid: onsdag 18. januar 2012 kl 18.00

Sted: Grønlandsleiret 31b

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Her skal lokallagets medlemmer velge nytt styre samt behandle årsrapport for 2011, årsplan for 2012, økonomi, vedtekter og evt. politiske og organisastoriske forslag. Det blir servering av kaffe og te under møtet, og kanskje noe attåt. Etter møtet blir det sosial mingling på et sted i nærheten.

Meld gjerne inn saker du vil ta opp på årsmøtet på forhånd til gamleoslo@mdg.no, eller om du vurderer å stille til et verv i styret.

Dagsorden for møtet:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenne møteinnkallelse og dagsorden
3. Gjennomgå årsrapport for 2011
4. Regnskap 2011 og budsjett 2012
5. Vedtekter
6. Valg av nytt styre
7. Årsplan 2012
8. Eventuelt

Vel møtt!

Du finner Facebook-siden til arrangementet her>>