Årsmøteresolusjon: anerkjennelse av Palestina

Resolusjon vedtatt av lokallaget i Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo på Årsmøtet 2015: «Miljøpartiet De Grønne mener de folkerettslige kriteriene for Palestina som selvstendig stat er oppfylte. Minst 135 av FNs medlemsland har anerkjent Palestina som selvstendig stat. Dette bør Norge óg gjøre. En slik anerkjennelse vil støtte de moderate kreftene blant palestinerne: de som skal styre den komplekse palestinske statsbyggingen og de som på ny skal sette seg ved forhandlingsbordet. For det andre havner partene i forhandlingene mer på likefot. Målet er at Israel og Palestina skal kunne leve med grensene fra 1967 som utgangspunkt og med Jerusalem som hovedstad for to stater og der jordbytter kun skal aksepteres ved forhandlinger. For det tredje håper vi å kunne bidra til mer håp og fremtidstro blant de unge palestinere og israelere. Så lenge det mangler et troverdig alternativ til vold og status quo risikerer de å utsettes for radikalisering. Vi oppfordrer Stortinget til å anerkjenne Palestina som selvstendig stat.»

Resolusjonen ble vedtatt videresendt til Landsmøtet for videre behanding.

 

21. februar 2015