Borgen – bydelens viktigste uformelle kulturhus

«Borgen» var i flere tiår et av bydelens viktigste kulturhus, med ateliéer og øvingslokaler for forskjellige utøvende kunstnere. I forbindelse med utbyggingen av Follo-banen ble det vedtatt at bygget skulle rives, uten at det samtidig kom gode planer for hvordan bydelens kulturliv skulle ivaretas.

22. april 2013

De Grønne har engasjert seg sterkt i Borgensaken, og hatt et godt samarbeide med aksjonsgruppa Borgen Brenner det siste året. Borgen ligger i Gamlebyen og har de siste tyve årene huset flere hundre kunstnere, musikere og spesialhåndverkere.

Desverre har lokaldemokratiet, og alle vedtak fattet av bydelens politikere blitt overkjørt i Bystyret. Men det er ikke for sent å vise ditt engasjement for et levende, spennende, inkluderende og mangfoldig liv i bydelen vår, nå inviteres det til kunstutstilling, konserter og avskjedsfest før Jernbaneverket rykker inn med rivningsutstyr. Se også http://borgenbrenner.blogspot.no/

 

MERKNAD: Borgen er nå revet, i påvente av at byggingen av kulvert for Follobanen kommer på plass.

WP_20150629_005