Byvandring, Borgen og Bjørvika

Onsdag 15.september inviterte MDG Gamle Oslo til grønn byvandring i Bjørvika. En liten gruppe ble vist rundt på Borgen kulturhus og i Herligheten parsellhage, og avsluttet kvelden med forfriskninger på Sukkerbiten.

Kristin von Hirch ledet byvandringen

Kristin von Hirsch fra Aksjonsgruppa for Kulturhuset Borgen og styremedlem i Herligheten Persellhagelag ledet byvandringen og informerte om status på prosjektene.

Borgen
Borgen ligger i Gamlebyen og har de siste tyve årene huset flere hundre kunstnere, musikere og spesialhåndverkere. Jernbaneverket har planer om å bygge ny trasé for Follobanen gjennom gamle Oslo. I den anledning vil de rive Borgen, og tømming av huset er satt til den 15. september.
Aksjonsgruppa Borgen Brenner kjemper for å redde Borgen fra riving og krever derfor en fullverdig utredning av Follobanen, og at en eventuell riving av Borgen utsettes til dette er forsvarlig gjennomført. Målet for gruppa i første omgang er å jobbe for at Borgen skal får være i bruk helt til Follo-kabalen er ferdiglagt og første spadetak settes.

De har satt i gang en underskriftskampanje for alle som ønsker at Borgen skal bevares, den finner du her.

Hvis du ønsker å vite mer har aksjonsgruppa startet en blogg, som du finner her.

Herligheten parsellhage

HERLIGHETEN er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon. Det ble født i april 2012 og ligger i Loallmenningen i Bjørvika, en røff øy av pukkstein midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen. Nå råder livlighet og snart også grønn idyll mellom utslippstårnene.Det er kunstprosjektet til Bjørvika Utvikling som er initiativtaker, og grunneiere og utbyggere i området som støtter prosjektet og har gjort det mulig, men det hadde ikke vært realisertbart uten massiv innsats fra frivillige idealister og lykkelige parselleiere.

Les mer om Herligheten her eller se bilder fra parsellhagen på Flickr.