Fotocredit:

Gamle Oslo MDG redder bruktmarkedet på Grønland

Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo har fått med flertallet i Bydelsutvalget på å snu på nedleggelsen av bruktmarkedet på Grønland.

14. januar 2014

Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo har fått med flertallet i Bydelsutvalget på å snu på nedleggelsen av bruktmarkedet på Grønland les mer her. Bruktmarkeder bidrar til å redusere ressursforbruket gjennom å øke levetiden til varer og produkter, samt redusere forbruket av ikke-fornybare ressurser.

Miljøpartiet De Grønne mener at det er viktig å redusere ressursforbruket og velge en mer miljøvennlig livsstil.Både global rettferdighet og solidaritet med kommende generasjoner krever et mer bærekraftig forbruksmønster. Vi er derfor svært glade for at bydelsutvalget snudde i denne saken og tok et valg som stimulerer til utviklingen av et bærekraftig samfunn i denne saken.

 

MERKNAD: dette vedtaket ble i etterkant overprøvd og bruktmarkedet ble nedlagt i 2014.