Korona-dugnad i Gamle Oslo

Alt fra dagliglivene våre til verdensøkonomien har endret seg raskt på grunn av koronakrisen. Her forteller leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo, MDGs Teodor Bruu, om hvordan bydelen jobber i krisen.

21. april 2020

Dette er en ekstraordinær tid som krever mye av oss, og det har også krevd at vi gjør endringer i driften av bydelen. Nå jobbes det mer digitalt, og mange har fått nye arbeidsoppgaver. Vi må gjøre noen tøffe prioriteringer. Mange som vanligvis jobber i hjemmetjenesten jobber nå for Feberpoliklinikken, et ”testsenter” som ble opprettet av kommunen i slutten av mars. Samtidig opprettholdes hjemmetjenestene til alle som ønsker det. Mange av helsesykepleierne i bydelen jobber med smittesporing i stedet for sitt vanlige arbeid, og det er veldig stort press på både NAV og helsetjenestene i bydelen nå. Jeg er veldig stolt og mektig imponert over det arbeidet de ansatte i bydelen gjør.

 

Omfattende informasjonsarbeid

Det er viktig at alle får med seg de smittevernrådene, og følger de nye lovene og reglene. Ansatte i bydelen har jobbet aktivt siden pandemien kom med å nå ut med dette budskapet til alle i bydelen, spesielt de som ikke forstår så godt norsk. Det henges blant annet opp informasjon på mange språk i alle bydelens parker. Det gjøres et kjempearbeid på dette, og det er mange som bidrar med å øke kriseforståelsen og aksept for råd og regler.

Blant disse er Bydelsmødrene. De bidrar sterkt året rundt med å bygge bro mellom kvinner i minoritetsmiljøene og tjenestene i bydelen, med å bygge opp tillit og forståelse. De siste par månedene har bydelsmødrene vært helt uvurderlige, og har bidratt til nødvendig kriseforståelse og tillit til helsemyndighetene i minoritetsmiljøene.

 

Demokratiet fortsetter for mennesker og miljø

Demokratiet fortsetter heldigvis, selv om alt er litt annerledes nå. I Bydelsutvalget og bydelen generelt forbereder vi oss på at dette kan bli en lang unntakstilstand. Nå foregår alle de politiske møtene digitalt, og det ser ut til å fungere veldig fint. Selv om koronahåndteringen tar mye krefter fra politikken, fortsetter vi vårt arbeid med å kutte klimagassutslippene, få ned fattigdommen og skape en bydel på menneskers premisser i stedet for bilens. Alt dette er like viktig som før. Hvis vi løser pandemien med å forsømme arbeidet i klimakampen, så er vi like langt.

 

Les også Teodors innlegg på Agenda Magasin om nødvendigheten av å møte klimarisen med samme handlekraft som koronakrisen HER