INNSPILL TIL ARBEIDSPROGRAMMET

Vi inviterer alle medlemmer i Gamle Oslo til å komme med innspill til revideringen av arbeidsprogrammet. Utkastet er vedlagt i denne e-posten, og vi er avhengige av innspillene deres for at det endelige dokumentet skal bli best mulig. Møtene finner sted 28/11 og 5/12 fra kl 18:30 på Kafé Saba som ligger på hjørnet av Hollendergata og Grønlandsleiret, ved Politihuset. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å komme, men hvis du ikke har det kan du sende innspill til oss på e-post, så tar vi det med i den endelige tilbakemeldingen til programkomiteen.
Dette arbeidet bygger vider på kortversjonen PRINSIPP PROGRAMMET som har vært behandlet tidligere i år. Der prinsipprogrammet behandler de overordnede spørsmålene på en kortfattet måte, er arbeidsprogrammet et dokument som går mer i dybden på hva vi mener og hvorfor, -om en lang rekke politikkområder. Innspill fra lokallagene vil bli behandlet av programkomiteen som samler de forskjellige innspillene inn i ett oversiktlig dokument.

For å gi alle medlemmer muligheten til å bidra, inviterer vi til to arbeidsmøter, onsdag 28. november og onsdag 5. desember. Vi legger opp til et strengt tidsskjema som gjør at man ikke trenger å være med på hele møtet, men kan troppe opp til akkurat den bolken man er interesserte i å bidra på.

For å være effektive, er det ønskelig at alle forslag refererer til linjenummer i kladden hvor det foreslås endringer.

Første kveld behandler vi følgende deler: LIVSGRUNNLAG – GRØNN ØKONOMI – HVERDAGSLIVET
Andre kveld behandler vi følgende deler: STAT OG BORGERE – NORGE I VERDEN – ANNET

Detaljert program for kveld 1:
18:30 – 19:30 :
Del 1: Vårt felles livsgrunnlag
1.1 Tiltak mot klimaendringer
1.2 Grønn energipolitikk
1.3 Bærekraftig samferdsel
1.4 Vern av naturmangfoldet/Biologisk mangfold og arealforvaltning
1.5 Giftfritt miljø
1.6 Bærekraftig landbruk
1.7 Bærekraftig sjøbruk
1.8 Dyrevern

19:30 – 20:30:
Del 2: Grønn økonomi
2.1 Økologisk økonomi
2.2 Grønn næringsutvikling
2.3 Finanspolitikk
2.4 Fordeling, velferd og arbeidsliv

20:30 – 21:30:
Del 3: Hverdagslivet
3.1 Levende byer og bygder
3.2 Boligpolitikk
3.3 Skole og oppvekst

Detaljert program for kveld 2:
18:30 – 19:30:
Del 4: Stat og borgere
4.1 Demokrati og deltakelse
4.2 Sivilsamfunnet
4.3 Fri kunnskapsutvikling
4.4 Digitale rettigheter
4.5 Justispolitikk og beredskap

19:30 – 20:30:
Del 5: Norge i verden
5.1 Et styrket FN
5.2 Internasjonal økonomi og handel
5.3 Utvikling og bistand
5.4 Internasjonal konflikthåndtering – Ikkevold
5.5 Forsvar og sikkerhetspolitikk
5.6 Innvandrings-, flyktninge- og asylpolitikk

20:30 – 21:30:
Annet