Fotocredit: Andrea Gamst

Innstilling til bydelslisten

Det avtroppende styret i Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo har fungert som nominasjonskomité for bydelslista, etter vedtak fra forrige årsmøte, og leverer herved sin innstilling.

13. februar 2015

I et stort lokallag med mange engasjerte medlemmer, har det vært fokus på å nominere kandidater til listen som på forskjellige vis er engasjerte i nærmiljøet i bydelen vår, som representerer forskjellige nettverk og appellerer bredt. Slik håper vi å videreutvikle en grasrot-fokusert modell for grønn lokalpolitikk hvor vi kontinuerlig tar pulsen på bydelen vår og får tilbakemeldinger om hvor skoen trykker.  Her er alt fra hip-hop til kirkekor, sjakk til skating og frivillige nabolagshelter fra natteravner og leksehjelp representerte. Vi har også god geografisk distribusjon innad i bydelen og  har fokusert på å gjøre rom for unge grønne talenter.  De tre øverste plassene er kumulerte.  Listen vedtas endelig på årsmøtet 17/2/2015.

 

FORNAVN ETTERNAVN DELBYDEL FØDT
1 Helene Gallis Grønland 1977
2 Viktor Rakov Gjengaar Gamle Oslo 1980
3 Leif Ingholm Kampen 1981
4 Anette Eggan Laskemoen Gamlebyen 1964
5 Anders Skyrud Danielsen Grønland 1989
6 Veslemøy Waage Kampen 1996
7 Gerrit Mosebach Gamlebyen 1967
8 Lan Marie Nguyen Berg Kværnerdalen 1987
9 Khaled Hussein Ensjø 1964
10 Elsa-Britt Enger Vålerenga 1942
11 Erik Nakkerud Grønland 1990
12 Maiken Styrmoe Westgaard Kampen 1989
13 Andreas Børde Enerhaugen 1966
14 Gro-Ellen Linnås Etterstad 1970
15 Ivana Golub Enerhaugen 1980
16 Ragnhild Pedersen Tøyen 1978
17 Faisa Hassan Omar Grønland 1966
18 Karianne Hjallen Tøyen 1973
19 Margrethe Valler Vålerenga 1977
20 Alto Braveboy Gamlebyen 1967
21 Harald A. Nissen Vålerenga 1963

 

Om toppkandidatene: 

1) Helene Gallis

Helene er fra Vestfold men flyttet til Grønland i 2003. Hun har vært leder av lokallaget i to perioder, og har siden 2012 vært Miljøpartiet De Grønnes representant i byutviklingskomitén i bydelen. Helene har studert kommunikasjon og miljø, og har i en årrekke jobbet i spennet mellom bærekraft og kommunikasjon i både inn- og utland, i globale tenketanker og FN-systemet, og som selvstendig næringsdrivende.  Gode nærmiljøer som verdsetter mangfold og grasrotengasjement, gode nærskoler og arbeidsmuligheter for alle er saker hun brenner for, klimasmarte kompakte byer må også være gode å bo i! Hun bidrar selv lokalt på mange fronter, bl.a. med leksehjelp på Grønland, og som initiativtager til dyrkeprosjektene i Urtehagen og Gamle Oslo Hagecrew. Til daglig er hun selvstendig næringsdrivende og daglig leder for nettverksorganisasjonen MAJOBO, mat og jord der du bor. I 2014 mottok hun Oslo Kommunes miljøpris på vegne av MAJOBO. Våren 2015 debuterer hun som forfatter med boken ‘Dyrk byen!’.

2) Viktor Rakov Gjengaar

Viktor Rakov Gjengaar er opprinnelig fra Sagene og har i voksen alder bodd åtte år i Frankrike. Han har en mastergrad i international business og jobber til daglig med pensjonsregnskap. Viktor er leder for foreningen Urban Samtidskunst som er ansvarlige for fasademaleriene som har kommet i bydelen vår de siste årene.  I tillegg til dette er Viktor engasjert i mange nabolagsinitiativer, bl.a. som leksehjelp for kidsa på Grønland. Politisk er Viktor mest opptatt av nærmiljø, mangfold og urbane kulturer.

3) Leif Ari Ingholm

Leif jobber som rådgiver i NSB Trafikk og Plan, og har tidligere jobbet i Jernbaneverket og Rambøll.  Leif er opprinnelig fra Sandefjord, men har bodd i Gamle Oslo siden 2008, da han var ferdig å studere til Master i fysisk planlegging ved NTNU, Trondheim. Leif har vært medlem av MDG siden 2010 og sittet i styret i Gamle Oslo MDG siden årsmøtet 2014.  Han sitter også i Teknas fagutvalg. Politisk er Leif mest opptatt av transport, byplanlegging, utdanning og innovasjon.