Fotocredit: sparkyjae/pixabay

Ja til grasrotkulturen

Byen tømmes for grasrotkulturaktører til fordel for boliger og kontorbygg. Det gjør oss fattigere, ikke rikere.

31. august 2015

I mange tiår har Gamle Oslo vært et kulturelt episenter i hovedstaden. Her kunne kunstnere og musikere finne et inspirerende miljø og lokaler tilpasset varierte uttrykksformer. I løpet av de siste årene har mye av dette miljøet blitt rasert. Da Borgen ved Middelalderparken ble revet forsvant både øvingslokaler og ateliéer, i fjor ble Unge Kunstneres Samfund kastet ut av Sundtkvartalet og nå står Verdensteatret på Kampen for tur. Dette er bare noen få eksempler på uavhengige kulturaktører som blir borte, én for én.

Kortreiste kulturopplevelser er en viktig forutsetning for en bærekraftig og klimasmart by. Varierte fasiliteter for kulturaktører er derfor en viktig del av miksen når vi planlegger bruksområder for byggeprosjekter, og et tema vi ofte fremmer når vi behandler byggesaker i bydelen. Når det er nødvendig jobber vi også opp mot bystyregruppa for å løfte fram viktigheten av disse lokalene, slik vi bl.a. gjorde med Sundtkvartalet.

Den kulturfattige byutviklingen viser seg stadig tydeligere i bydelen vår – kalde næringsbygg i stål og glass uten aktivitet etter kl 17, som i nedre del av Schweigaards gate, eller ensformige «boligenklaver» rensket for kulturtilbud som Sørenga. Begge er områder som er ganske sjelløse og i liten grad representerer og reflekterer mangfoldet i bydelen vår.

En aktiv prioritering av kultursektoren er nødvendig, og krever et tett samarbeid mellom bydelspolitikerne og politikerne i Rådhuset. Vil du hjelpe oss å få dette til? Tenk nytt, stem grønt.

Les også: http://klassekampen.no/article/20150824/ARTICLE/150829931