Kronikk på nyemeninger.no: Millionær mot trær

Fotocredit: Astrid Midtbø

Kronikk publisert på nyemeninger.no 2/5/2012. I fremtiden må skolebarn på ekskursjon til Ekeberg lære om steinalderen mens gondoler suser over hodene deres, blant busslaster med cruiseskippassasjerer på omvisning.Parken er kjøpt og betalt av en millionær på bekostning av både natur og demokrati.

2. mai 2012

- "Hvis Ringnes' skulpturpark-planer blir gjennomført, må barna i fremtiden lære om steinalderen mens gondoler suser over hodene deres, blant busslaster med cruiseskip-passasjerer på omvisning og med mer eller mindre smakløse kvinnestatuer som bakteppe"

La oss nå slå det fast en gang for alle. Miljøpartiet de Grønne (MDG) er en stor tilhenger av kultur; opplevelsesøkonomien er en viktig motvekt til forbrukskarusellen her i Norge.  Og vi mener heller ikke at ethvert tre og busk i vårt langstrakte land skal vernes. Men å bygge en turistmaskin midt i en av de mest sårbare delene av skogsområdet i Ekebergskrenten, det mener vi er et enormt feilsteg.

I fjor høst var jeg med en 4. klasse på ekskursjon til Ekeberg for å lære om steinalderen, og fikk et innblikk i de rike kulturminnene som befinner seg i området.  Barna frydet seg over å lære å lage knivskarpe flintskår, skyte med pil-og-bue og se helleristninger. At steinalderbosetningene var omgitt av urørt skog, og at alt man kunne høre var lydene av dyr og fugler, gjorde det uten tvil lettere for barna å tenke seg tusenvis av år tilbake og fantasere om hvordan livet var for de aller første Oslo-beboerne.

Hvis Ringnes’ skulpturpark-planer blir gjennomført, må barna i fremtiden lære om steinalderen mens gondoler suser over hodene deres, blant busslaster med cruiseskip-passasjerer på omvisning og med mer eller mindre smakløse kvinnestatuer som bakteppe.  Visualisér det: opp til en million  turister skal innom skulpturparken i året sies det; med sine cowboyhatten på snei og kameraer hengende rundt halsen. Som om ikke de får nok bilder av statuer å vise frem fra Oslo; – det er jo allerede én verdensberømt skulpturpark her i byen: Vigelandsparken.

Inngrepene som er planlagt er av enorm skala, og det er et området med noe av det rikeste plante- dyre- og kulturhistoriske innholdet som skal omgjøres til skulpturpark.  Den planlagte skulpturparken skal være like stor som 40 fotballbaner.  Statuene som kommer er opp til 9 meter høye.  Midt i skråningen skal det bygges et 400m2 vannspeil.  For ikke å snakke om alt som må til av infrastruktur; det vil bygges brede veier og  det må graves på kryss og tvers for å tilrettelegge for bl.a. strøm, vann og kloakk.

Men disse naturinngrepene er kanskje ikke det alvorligste. Det er skummelt å se hvordan en millionær med selvmarkeringsbehov kan forføre politikere og byråkrater. Utredingen av området betalte Ringnes av egen lomme, da er det ikke rart at etaten støtter planene hans. Men det stopper ikke der.  Demokratiske prosesser blir fortsatt tilsidesatt, lover brytes, bøter blir ikke betalt og klager på vedtak treneres så lenge i offentlige instanser at man tilslutt blåser i dem.  Ringes’ skulpturpark-planer er i ferd med å igangsettes på tross av kulturminneloven, naturvernloven, og friluftsloven, som skal beskytte skjøre naturområder og viktig kulturarv som dette. Hogsten er satt i gang på tross av at vedtaket i Oslo Bystyre er klaget inn for Fylkesmannen.

Dagens bruk av Ekebergskrenten er på et nivå som er balanserer de behovene som både sårbar natur og bydelens rekreasjonsbehov har. MDG ønsker å sikre at det forblir slik også i fremtiden.  Vi sier ja takk, gjerne, til kultur, -men ikke på bekostning av natur og demokrati.

Det er utilgivelig å gjøre så dramatiske inngrep i Ekebergskråningen som Ringnes sine planer befordrer. Men det er ikke for sent, så la oss mobilisere! Kjære politiker, -det er ingen skam å snu!

 

Helene Gallis

Styremedlem i Miljøpartiet de Grønne, Gamle Oslo