Fotocredit:

La humla suse i Bydel Gamle Oslo!

Situasjonen for pollinerende insekter er alvorlig, både globalt og lokalt i Norge. Et urbant økosystem som Oslo er ømfintlig og ekstra hensyn bør derfor tas for å sikre gode forhold for de pollinerende insektene som vi alle er avhengige av. Føre-var prinsippet er svært viktig i en slik alvorlig situasjon.

12. august 2014

InstagramCapture_8eabe7a3-da17-4577-9314-7ac2b160dd3c_jpgFORSLAG FRA MILJØPARTIET DE GRØNNES BYDELSGRUPPE I BYDEL GAMLE OSLO:

Foreløpig og umiddelbart forbud mot planting av Parklind (Tilia Europaea) i Bydel Gamle Oslo

Det har i sommer kommet fram at treet parklind (Tilia Europaea) kan være en bidragsyter til uønsket humledød. Miljødirektoratet er i ferd med å gjøre en større utredning av temaet, som vil kunne gi en mer entydig konklusjon, men inntil den er på plass er det viktig å være føre-var.  Miljøpartiet De Grønne påpeker at det er mange byfornyelsesprosjekter på gang i bydel Gamle Oslo, og mange av dem inkluderer plantning av trær. Vi ønsker å sikre at hensyn til pollinerende insekter blir tatt og fremmer derfor et forslag om foreløpig og umiddelbart forbud mot planting av parklind i hele bydelen vår.

FORSLAG TIL VEDTAK I BYDELSUTVALGET:

– Bydelsutvalget understreker at situasjonen for pollinerende insekter er alvorlig, både globalt og lokalt i Norge. Et urbant økosystem som Oslo er ømfintlig og ekstra hensyn bør derfor tas for å sikre gode forhold for de pollinerende insektene som vi alle er avhengige av. Føre-var prinsippet er svært viktig i en slik alvorlig situasjon.

– Bydelsutvalget krever at utbyggere og andre relevante aktører gjør en umiddelbar gjennomgang av planteplaner for bydelen, for å avdekke eventuelle planer om utplanting av parklind.

– Så lenge årsakssammenhengen mellom Parklind og humledød er sannsynlig, men uavklart, skal Parklind-planting ikke forekomme.

– Forbudet gjelder inntil Miljødirektoratet kommer med en entydig konklusjon som eventuelt frikjenner Parklinden. Om konklusjonene fra Miljødirektoratets utredning tilsier at Parklinden er skyld i storskala humledød, skal forbudet gjøres permanent.

Etter dette initiativet fra lokallaget, har også bystyregruppa tatt opp saken i bystyret: http://oslo.mdg.no/2014/08/14/ber-om-svar-om-humledod-i-oslo/

Saken behandles i bydelsutvalget 11. september 2013.