Fotocredit: Andrea Gamst

Leserbrev i Aftenposten: Når de lovlydige får skylden

Leserbrev publisert i Aftenposten 16/12/2013.

Når bydelsdirektøren og politiet ønsker å legge ned hele bruktmarkedt på Grønland, anerkjenner de ikke realiteten i at flesteparten av aktørene på markedet er lovlydige og seriøse aktører fra gjenbruksbransjen, og at den kriminelle omsetningen som foregår på området skjer uten det offisielle markedets godkjenning – og uten at politiet har grepet inn til tross for åpenbare lovbrudd mener lokalpolitiker Helene Gallis.

16. desember 2013

Når de lovlydige får skylden

Langs Akerselva på Grønland er det ofte flere langere enn beboere, og området oppleves mørkt og utrygt.  Men noen timer på lørdag er et livlig bruktmarked hovedgesjeft.  Overalt er det studenter, pensjonister, innvandrere og lavinntektsfamilier som jakter på en god handel.  Vi opplever at narkotikalangerne fortsatt ikke har tatt over hele Grønland, i noen få timer er plassen vår.

I området rundt det regulerte bruktmarkedet, som foregår på leid kommunal grunn, har det vokst frem et illegalt marked hvor tyvegods, smuglersigaretter og narkotika åpenlyst omsettes.   De illegale aktivitetene blomstrer og politiet gjør svært lite for å begrense det.

Bydelsdirektøren vil nå kvitte seg med det lovlige bruktmarkedet og begrunner det med at det tiltrekker seg tung kriminalitet. Men dette er «å rette baker for smed»; hvorfor skal de lovlydige betale prisen for overtrampene begått av andre? Bruktmarkedet har i 15 år holdt god kontakt med både politi og bydelsadministrasjonen, etterlevd alle pålegg fra disse og på eget initiativ igangsatt forebyggende tiltak. De har sågar mottatt Bydel Gamle Oslos kulturpris for innsatsen sin.

Miljøpartiet De Grønne krever derfor at bruktmarkedet, politiet og grunneierne angriper problemet der skoen faktisk trykker ved å jobbe sammen om tiltak rettet mot de ulovlige aktørene og de kriminelle aktivitetene som foregår blant dem.

La oss beholde lørdagsmarkedet vårt. Alternativet er å gi opp plassen for godt og la narkotikaomsetning være den eneste aktiviteten som foregår der.

 

Helene Gallis

Leder, Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo