Majobo informasjons- og strategimøte for MDG

Gamle Oslo MDG inviterer til Majobo informasjons- og strategimøte for MDG – fordi vi ønsker å handle lokalt. Maiken McCormick vil presentere status for Majobo-prosjektet samt fasilitere gruppedialog. Møt opp tirsdag 31. januar 2012 kl 18.00-21.00 i Grønlandsleiret 31b i Oslo.

Bli med på å skape et nettverk av 1000 økologiske hager, Majobo-prosjekter, i dyrkingssesongen 2012; i byer og forsteder, ved skoler, i parker, på gårder og balkonger, på tak og i vinduskarmen.

  • Vil du være med på å skape et nasjonalt løft hvor vi sammen viser vilje og mulighet til å få til mer økologisk dyrking i eget nærmiljø?
  • Vil du være med på å øke bevisstheten og etterspørselen etter kortreist og økologisk mat gjennom å bli med på Majobo-nettverket?
  • Vil du bidra til og få tilgang til oppskrifter på mat fra jord der folk bor?
  • Vil du bidra med et Majobo-prosjekt til boken ”Mat og jord, der du bor. Majoboprosjekter 2012”?

Alle inviteres til å bli med! Sammen skal vi skape kunnskap, få erfaring, og gi et synlig bidrag til den offentlige nasjonale dugnad om å nå 15% økologisk dyrking og forbruk innen 2020.

De som har ideer eller konkrete prosjekter som de vil mobilisere medlemmer til å delta på kan sende informasjon om dette på forhånd til maiken@splint.no. Det settes av tid i agendaen til de som vil ha en presentasjon av prosjektene eller ideene sine.

Følg Majobos side på Facebook: http://www.facebook.com/pages/Majobo/184241545005825

Bak Majobo står Gaia agenda, www.gaia-agenda.no. Gaia agendas sekretariat består av:
Marianne Leisner, marianne@gaiaarkitekter.no
Maiken McCormick, maiken@splint.no
Ragna R Jørgensen ragnajor@online.no