Fotocredit:

MDG vil redde Utsikten barnehage

– Vi i Gamle Oslo MDG ønsker videre drift av Utsikten barnehage. At man har bygget ut overkapasitet i Kværnerdalen er ikke et godt nok argument for å legge ned en velfungerende barnehage. Når nedleggelsesprosessen heller ikke har vært god nok er videreføring av Utsikten det eneste rette, sier Viktor Rakov Gjengaar, bydelsutvalg-representant for MDG i Gamle Oslo.

21. mars 2019

Framtiden til Utsikten barnehage, som ligger i Ekebergskrenten i bydel Gamle Oslo, har lenge vært usikker. Foreldrene til barna i barnehagen har vært veldig fornøyd med barnehagetilbudet, og har ønsket fortsatt drift, mens bydelsadministrasjonen har jobbet for nedleggelse.

Holdt tett dialog underveis

– Miljøpartiet De Grønne i bydelen har hatt tett og god dialog med foreldre hele veien.

– Takket være deres engasjement har vi fått dannet oss et helhetlig bilde av saken som gjør at vi har landet trygt på vårt standpunkt, sier bydelsrepresentant Gjengaar.

Også Thea Ullhaug Pope, som er MDGs representant i komite for oppvekst, kultur og nærmiljø i bydelen har behandlet saken i flere runder og kjenner saken svært godt.

– Vi ønsker oss barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek og naturopplevelser, det får vi når vi beholder Utsikten, sier Pope.

Mangelfull informasjon

Bydelsutvalg-gruppa i MDG Gamle Oslo har særlig vektlagt følgende argumenter i valget om å gå inn for fortsatt drift av Utsikten barnehage:

Informasjonen har vært mangelfull fordi Utsikten ikke hatt et eget samarbeidsutvalg (SU). Et SU ville vært riktig informasjonskanal for bydelen som eier. Barnehageloven §4 sier at Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Nedleggelse må sies å være en slik viktig sak og vi konkluderer derfor med at foreldre og ansatte ikke har blitt informert underveis i prosessen slik man må kunne forvente. Vi har nå bedt om at et SU etableres snarest.

Vi lokalpolitikere mottok også feil beslutningsgrunnlag da vi først behandlet saken i budsjettprosessen. Bydelen opererte i budsjettdokumentet med en innsparing tilsvarende et helt barnehageår, når det i realiteten skulle vært oppgitt budsjetteffekt for 2019, altså kun 5 måneders ekstra drift. Videre drift fremsto derfor opprinnelig som dobbelt så dyrt som det nå har vist seg å være.

Ønsker endring i finansiering

Fra 2020 vil et noe dyrere tilbud på Utsikten innebære litt mindre midler til resten av de kommunale barnehagene i bydelen. Løsningen på dette må være at vi lokalpolitikere jobber for at barnehagefinansieringen endres slik at den faktisk hensyntar at noen bydeler har større utfordringer enn andre, og at byrådet tildeler mer midler til bydelene slik at vi kan satse videre på barnehagene.

Bydelspolitiker Gjengaar sier at han synes det i dag virker å være en trend mot stadig større barnehager. Han er ikke udelt positiv:

-Om vi fortsetter ned denne gata, hvilken lille, kommunale barnehage blir da den neste som foreslås nedlagt? Utsikten har 15 barnehageplasser, mens for eksempel Tøyengata barnehage har 17 plasser. Dette risikerer å gå på bekostning av mangfoldet i barnehagene, ikke alle er trygge og trives i store nye barnehager.

-En barnehage i nærheten gjør at vi kan gå til barnehagen også med de minste og at vi blir kjent med foreldre og barn i samme skolekrets.  Det at den er liten innbyr til større foreldremedvirkning enn det som er mulig på større plasser. Utsikten har lenge fokusert på å kjøpe mest mulig økologiske matvarer og i fjor startet vi et prøveprosjekt med å dyrke egne poteter. Til sammen er dette grønn politikk i praksis sier en oppstemt far i barnehagen, Daniel Fjærtoft, som heier frem mer mangfold og oppfordrer til økt samarbeid mellom Utsikten og storebror Kværnerdalen i årene fremover.