Medlemsmøte 29/10/2012

Til alle medlemmer i MDG Gamle Oslo, Alna, Grorud, Bjerke og Stovner!

Vi vil gjerne invitere dere til medlemsmøte 29.oktober kl. 18.00 på Asylet i Grønland 28. Vi får låne et eget lokale, med inngang innerst/ bakerst i bakgården. På dette møtet er det er viktig at DU kommer og deler dine tanker og ideer! Møtet er åpent for medlemmer av MDG, men hvis du har en nysgjerrig venn, ta ham/henne gjerne med!
 

 

Agenda for møtet:

– Representanter fra Oslo Elveforum forteller om hvordan de jobber. (www.osloelveforum.no) Etterpå skal Harald Nissen fra MDG informere
litt om arbeidet med Alna Miljøpark – Kommunedel, som Byutviklingskomiteen i Oslo jobber med.

– Bydelsgruppa informerer. MDG Gamle Oslo har en innvalgt representant i bydelsutvalget, og er representert i alle komiteene. På møtet vil bydelsgruppa fortelle om hvilke saker de jobber med, hvordan du kan følge med og bidra til prosessen, og du kan komme med innspill og forslag.

– Idémyldring til førjulsaktivitet på Grønland

– Linda Innbjør fra programkomiteen i MDG kommer og forteller kort om det nye arbeidsprogrammet til MDG, og veien videre for innspill fra medlemmer.
Dette er arbeidsprogrammet vi skal stille til valg på i Stortingsvalget 2013. Nytt program er nå til høring, og her kan alle medlemmer komme med innspill. Har du innspill send det skriftlig til styret, så skal vi koordinere på vegne av medlemmene i lokallaget.

Vel møtt!

Mvh, styret i Gamle Oslo MDG