Medlemsmøte i Gamle Oslo MDG

Onsdag 14. mars møtes vi til et uformelt idémyldringsmøte og ‘kick-off’ for vårens og sommerens aktiviteter. Det er viktig at DU kommer og deler dine tanker og ideer! Møtet er åpent for både medlemmer og MDG-nysgjerrige.

Det blir lagt opp til en uformell og deltakende idemyldringsprosess hvor alle kan komme med ideer og innspill til politiske vedtak, kampanjer og medieaktiviteter. Utgangspunkt for diskusjonen er:

  • Bedre tilrettelegging for et grønt trafikkbilde
  • En grønn sosial politikk; integrering og fattigdomsbekjempelse
  • Bevaring av Ekebergskogen

Vi vil også fortelle om andre MDG-prosjekter vi jobber med utover våren, og representantene våre i bydelsutvalgene i Gamle Oslo vil fortelle om hvor og hvordan vi må gå frem for å fremme forslag til
grønnere politikk i bydelen.  Vi går også kjapt over årsplan og budsjett.  Til slutt vil vi også plotte sosiale og politiske aktiviteter i kalenderen utover sommeren.

Møtet finner sted kl 18:30 på Kafé Saba, Hollendergata 10 (på hjørnet av Grønlandsleiret ved Politihuset).