Medlemsmøte i Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo

Sted : Kafé Saba, på hjørnet av Hollendergata og Grønlandsleiret vis-a-vis Politihuset

Tid: 25. september 2013, kl. 18:30 – 20:30

Valgkampen er over og etter at vi har stått på som søren i hele sommer endte vi opp med fantastiske 8,4% oppslutning og 1229 herlige, grønne stemmer i bydelen vår. Vi tar gjerne imot ros og ris på hva som fungerte bra og hva som kunne vært bedre i bydelen vår.

På møtet vil vi gå over resultatene for valget, men også rette blikket fremover. Vi sitter i Bydelsutvalget og i bydelskomiteer og kan være med og sette preg på bydelen vår.

Representanter for de folkevalgte forteller om hva jobben deres går ut på og hvordan medlemmer kan komme med innspill til saker. Det er muligheter for å bli med i bydelsgruppa som jobber med den konkrete utformingen av bydelspolitikken vår. Vi ønsker oss også hjelp av skriveferdige folk som kan hjelpe til å gjøre oss synlige i lokalavisene.

Det er verdt å merke seg at bydelens politiske organer skal forvalte «Tøyenpakka» med store overføringer til bydelen vår de neste årene. Hvordan skal disse midlene best benyttes? Vi vil gjerne ha innspill til dette.

Vi serverer et enkelt og smakfullt vegetarisk måltid. Fint om du sier ifra på gamleoslo@mdg.no om du kommer så vi får beregnet nok mat.

Alle er velkomne, både nye og gamle medlemmer, og også deg som bare er litt nysgjerrig på oss!

Se også https://www.facebook.com/events/658410550838739/