Medlemsmøte om forhandlinger og komitéer

Medlemsmøtet 21/10/2015 vedtok den fremforhandlede samarbeidsavtalen enstemmig, og stilte seg også bak de foreslåtte kandidatene til verv i de forskjellige komiteene.

23. oktober 2015

Komiteene i bydelen består av BUK (byutviklingskomiteen), OKN (oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen) og HSK (helse og sosialkomiteen).

Endelig fordeling av komitéverv, ble slik. Faste medlemmer er oppført i fet skrift, med påfølgende første-, andre- og tredjevaraer.

BUK (nestleder) LEIF INGHOLM LINDA INNBJØR ASBJØRN AAS ROMY ORTIZ
OKN MIRIAM INNBJØR THEA ULLHAUG NYIMA CHAM MARGRETHE VALLER
HSK ANDERS S. DANIELSEN ANETTE E. LASKEMOEN SIRI KLEMETSAUNE ANDREAS BØRDE