Fotocredit:

Schweigaardsgate som levende strøksgate

Lokallaget av Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo ønsker å sette byutvikling på agendaen fremover, første tiltak er å sette fokus på den flotte østkantgaten Schweigaardsgate. Et enkelt men viktig tiltak for å skape et godt bomiljø der er å ikke la næringslokaler omreguleres til boliger.  Vi fremmer derfor nedenforstående forslag i byutviklingskomiteen i morgen onsdag, og om dette vedtas blir det isåfall sendt videre til BU uka etter. Dette er en sak som angår mange, o

7. april 2015

 

Lokallaget av Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo ønsker å sette byutvikling på agendaen fremover, første tiltak er å sette fokus på den flotte østkantgaten Schweigaardsgate. Et enkelt men viktig tiltak for å skape et godt bomiljø der er å ikke la næringslokaler omreguleres til boliger.  Vi fremmer derfor nedenforstående forslag i byutviklingskomiteen i morgen onsdag, og om dette vedtas blir det isåfall sendt videre til BU uka etter. Dette er en sak som angår mange, og har bl.a. vært grunnlaget for opprettelsen av facebook-gruppa Felles løft for Schweigaards gate.

WP_20150408_009

BAKGRUNN

I den siste tiden har flere næringslokaler i og omkring Schweigaards gate gjennomført en bruksendring til bolig. Dette kommer på et tidspunkt hvor etterspørselen etter næringslokaler i området er økende og både profesjonelle eiendomsutviklere og enkeltstående aktører ser til Schweigaards gate og Gamlebyen som et interessant strøk å etablere næringsvirksomhet, men hvor ingen næringslokaler er ledige.

Når næringsvirksomhet på gateplan forsvinner, underbygger det Schweigaards gate som en gjennomfartsåre man beveger seg raskest mulig gjennom og ikke et sted hvor man oppholder seg med venner og familie. Denne utviklingen er også i strid med bystyrets vedtak om Schweigaards gate som en miljøgate

Eksempel på næringslokale til salgs som bolig:

http://www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=55130686&searchclickthrough=true

VEDTAK I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 8/4/2015

En enstemmig byutviklingskomité stemte for denne saken som Miljøpartiet De Grønne fremmet:

1. Bydelsutvalget stiller seg kritisk til bruksendring av næringslokaler til boliger. Bydelsutvalget mener at dette bidrar til å vanskeliggjøre et levende og attraktivt strøk med varierte bolig-, nærings- og serveringssteder. Bydelsutvalget mener derfor at bruksendring av enkelteiendommer i Schweigaardsgate og tilstøtende gater må gjøres med et helhetlig blikk og med hensyn til både nærings- og strøkutvikling.

2. Bydelsutvalget ber PBE om å utøve en mer restriktiv policy for søknader om bruksendringer fra næringslokale til boliger i Gamle Oslo og Schweigaardsgate spesielt. PBE bes også om å obligatorisk sende slike endringsforslag til bydelen for uttalelse tidlig i prosessen.

3. Bydelsutvalget ber PBE gjøre rede for planer for næringsvirksomhet i hovedgater i Gamle Oslo.