Sendrektige politikere…

…samler støv. Fortsatt mangler spesielt de sentrumsnære sykkeltraseene. For to-tre år siden klarte kommunen å fjerne sykkelfeltet forbi Oslo Spektrum langs Stenersgata.

På tross av eksplosjon i sykkeltrafikken har altså kommunen visket ut det som kunne blitt en hovedsykkeltrasé gjennom sentrum østfra. Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo er hoderystende til kommunens sendrektighet i sykkelsaken. Oslo har langt igjen til europeisk nivå på standarden for syklende.

Fremgang med sykkelveier forutsetter politisk vilje, noe byens styrende politikere fra Frp og Høyre har manglet. Det holder ikke å skylde på vanskelige reguleringssaker. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre det enkelt for folk å levemiljøvennlig. Byens borgere må få valgfrihet til å leve sunt, miljøvennlig og billig.

Klaus Stafto
leder Miljøpartiet
De Grønne i Gamle Oslo

Publisert i Aften 2011-03-08