Valgresultat for Stortingsvalget 2013

I Stortingsvalget i 2013 endte bydel Gamle Oslo opp som en av de aller grønneste bydelene i Oslo med totalt 8,6% oppslutning.

10. februar 2014

Etter en lang og intens valgkamp hvor vi gjorde oss bemerket både lokalt og nasjonalt, endte Gamle Oslo opp som en av de aller grønneste bydelene i Oslo med totalt 8,6% oppslutning, og Gamlebyen som vår grønneste krets med 10,6%.