Fotocredit: Leif Ingholm

Sikret grønt løft i bydelsbudsjettet

– I 2019 har vi mye å se fram til! sier De Grønnes folkevalgte i bydel Gamle Oslo etter at årets budsjett er ferdig forhandlet.

18. desember 2018

Bydelens budsjett for 2019 ble banket gjennom i bydelsutvalget i Gamle Oslo sitt møte torsdag 13. desember.

Det var De Grønnes egen folkevalgte og «varaordfører i bydelen» (nestleder i bydelsutvalget), Viktor Rakov Gjengaar, som loset partiene i havn i budsjettmøtet.

Løft for unge og frivillighet

 Det er bydelsdirektøren i Gamle Oslo som først har lagt fram budsjettforslag, før bydelspolitikerne har behandlet forslaget. Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt og Ap har gjennom sin samarbeidsavtale i bydelen blitt enige om flere grep.

Blant de viktigste gjennomslagene er:

  • En egen ungdomspakke: MDG, Rødt, SV og Ap styrker ungdomspartiet i bydelen ved å sikre en videreføring av aktivitetskortet som ble innført i fjor. Aktivitetskortet sikrer at barn og unge i vår bydel får delta i en valgfri organisert fritidsaktivitet og det tas særlig sikte på å nå barn i familier med svak økonomi. I tillegg får Ungdomsverkstedet og Sommerverkstedet – som tilbyr deltids- og sommerjobber for unge i bydelen – en real påplusning. Og fritidsklubben på Jordal og Central Park tilføres ekstra midler.
  • Frivilligheten styrkes med en økning i frivillighetsmidlene i bydelen til 1 million. Alle beboere, grupper, frivillige organisasjoner, private stiftelser og kirker/trossamfunn i bydelen kan søke om frivillighetsmidlene. I tillegg settes det av 700.000 til en frivillighetskartlegging.
  • Grønne midler økes til en halv million, opp med 200.000 fra ifjor og bydelsdirektørens opprinnelige forslag. Grønne midler skal fremme et bedre miljø og nærmiljø, og alt fra enkeltpersoner til organisasjoner til sameier og flere kan søke om disse midlene.
  • Plastfri bydel: Bydelsutvalget ønsker at bydelen faser ut plast fra bydelen, blant det unødvendig engangsplast fra bydelens tjenester og å opprette plastfrie lekeplasser.

– Vi er særlig stolte av å ha prioritert de unge og alle de som vil bidra til å gjøre bydelen et bedre sted, sier Gjengaar om budsjettendringene.

Stort løft siden 2015

Gjengaar vektlegger at frivillighetsløftet vi ser i dette budsjettet ikke er unikt, men har vært gjennomgående i hele denne politiske perioden, fra Miljøpartiet De Grønne i 2015 inngikk et fireårig samarbeid med Ap, SV og Rødt i bydel Gamle Oslo.

– Siden den gang har Bydel Gamle Oslo opplevd et frivillighetsløft uten sidestykke. Fra 300.000 i frivillighetsmidler, til nå én million i tillegg en halv million i Grønne midler, som borettslag, organisasjoner og enkeltpersoner i nabolag kan søke på, framhever De Grønne-politikeren.

– I tillegg har vi nabolags- og aktivitetsmidler gjennom områdeløftet, og i år har byrådet forlenget områdeløftet med åtte år der det er avsatt 35 millioner årlig i årene framover, tilføyer han. Pluss at vi har 5 friske millioner til områdeløftet som tidligere har gått til å finansiere gratis AKS.

BYDELSUTVALGET: Miljøpartiet De Grønne sin representant, Viktor Rakov Gjengaar ( i midten), leder bydelsutvalgsmøtet i Gamle Oslo. i desember 2018. Til høyre: Ap-representant Agnes Viljugrein. Foto Leif Ingholm

MDG, SV, Rødt og Ap sikrer også at stillingen som spesialpedagog på Fagsenteret opprettholdes. Bydelsdirektøren ville kutte denne.

Partiene sikrer også at bydelens eldre fortsatt skal slippe å betale egenandelen på trygghetsalarm. I tillegg styrkes barnevernsmidlene i budsjettet.

Aktivismen bak Tøyen sportsklubb har bidratt sterkt til at byrådet i 2019 ferdigstiller midlertidig flerbrukshall på Tøyen. Som eneste Osloparti nevner Oslo MDG flerbrukshall på Tøyen i gjeldende program. MDG Gamle Oslo vil alltid heie på alle våre lokale helter som bidrar til livskvalitet og sosial bærekraft.

Ser framover

Gjengaar og De Grønnes andre folkevalgte i bydelsutvalget, Leif Ingholm, kan nå ta juleferie godt fornøyde. For få uker siden kom beskjeden om at byrådet med MDG-byråd Lan Marie Nguyen Berg i spissen har også funnet finansiering til Klosterenga park, som sikrer at første spadetak tas i 2019. 

– I 2019  går vi også i gang med en trafikkanalyse for Grønland og vi leverer nye trafikksikkerhetstiltak, og vi lager vi et nytt møtested i Kolstadgata foran Tøyen skole. Vi drømmer også om å at Elvelangs skal kunne gå over Nylandsbrua og helt ned til fjorden. I tillegg håper vi at det snart blir lansert boligsosiale pilotprosjekter i bydelen, en tematikk vi har jobbet mye med, sier Gjengaar.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo

  • Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ, og består av politikere valgt inn ved sist kommunevalg.
  • Gamle Oslo bydelsutvalg har 15 medlemmer, og to av de er innvalgt som representanter for Miljøpartiet De Grønne.
  • Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo har en samarbeidsavtale med Ap, SV og Rødt i bydelen. Det betyr blant annet at partiene samarbeider i å bli enige om budsjett, som bydelsutvalget behandler hvert år.