Nyheter

Dårlig byplanlegging skaper skoleproblemer i Gamle Oslo

Miljøpartiet de Grønne Gamle Oslo vil at Oslo skal være en by der innbyggerne kjenner tilhørighet og fellesskap der de bor, en by med minst mulig biltransport, og ...

De Grønne vil ikke la Brakkebygrenda bli parkeringsplass

Miljøpartiet De Grønne stiller seg svært kritisk til å tillate bruk av «brakkebytomta» som parkeringsplass, slik eieren har søkt om. St. Halvardsgate...

La humla suse i Bydel Gamle Oslo!

Situasjonen for pollinerende insekter er alvorlig, både globalt og lokalt i Norge. Et urbant økosystem som Oslo er ømfintlig og ekstra hensyn bør derfor tas for ...

Leserbrev i Aftenposten: Svømmekurs forebygger drukningsulykker

Publisert i Aftenposten juni 2014. Etter drukningsulykken i Tøyenbadet, ber lokalpolitikeren Helene Gallis om at de kommunale badene får lengre åpningstid...

Kronikk i Aftenposten: «Alle» rømmer fra østkantskolene

Kronikk publisert i Aftenposten 23/4/2014

Skoleflukten handler ikke om manglende integrering, men om forskjells-Oslo, mener Helene Gallis, lokalpolitik...

Ber bydelsutvalget redde bruktmarkedet

Miljøpartiet De Grønne mener at det er viktig å legge tilrette for arenaer for bærekraftig forbruk og at politi og bydelsadministrasjon jobber sammen med gjenbruks...

Valgresultat for Stortingsvalget 2013

I Stortingsvalget i 2013 endte bydel Gamle Oslo opp som en av de aller grønneste bydelene i Oslo med totalt 8,6% oppslutning.

...

Gamle Oslo MDG redder bruktmarkedet på Grønland

Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo har fått med flertallet i Bydelsutvalget på å snu på nedleggelsen av bruktmarkedet på Grønland.

...

Leserbrev i Aftenposten: Når de lovlydige får skylden

Leserbrev publisert i Aftenposten 16/12/2013.

Når bydelsdirektøren og politiet ønsker å legge ned hele bruktmarkedt på Grønland, anerkjenner de i...