Nyheter

Innspill til planprogrammet for Tøyenparken

Miljøpartiet de Grønne Gamle Oslo har samarbeidet med Miljøpartiet de Grønne Grünerløkka om en uttalelse til offentlig høring av planprogram for Tøyenparken. B...

Landsmøte 2015

Årets landsmøte foregikk i Stavanger, og en samlet Oslo-delegasjon på omkring 40 delegater reiste tur/retur med sørlandsbanen for tre dager med sosialt og politisk...

Grønn 1. mai

Som byens største lokallag er det å forvente at vi også stiller mannsterkt opp i det grønne førstemai-toget.  Her ledes toget an av tre representanter for den fl...

Schweigaardsgate som levende strøksgate

Lokallaget av Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo ønsker å sette byutvikling på agendaen fremover, første tiltak er å sette fokus på den flotte østkantgaten S...

Liste over kandidater er levert

30. mars ble lista til årets valg levert – og godkjent – i bydelsadministrasjonen. Det er første gang vi stiller full liste til lokalvalget og vi ser fra...

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøteresolusjon: anerkjennelse av Palestina

Resolusjon vedtatt av lokallaget i Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo på Årsmøtet 2015: «Miljøpartiet De Grønne mener de folkerettslige kriteriene for ...

Innstilling til bydelslisten

Det avtroppende styret i Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo har fungert som nominasjonskomité for bydelslista, etter vedtak fra forrige årsmøte, og leverer herved ...

Nytt styre for 2015

Innstillingen fra valgkomitéen er klar, her presenteres kandidatene til styre for Miljøpartiet De Grønne for det spennende valgåret 2015.  Styret vedtas endelig p...

Dårlig byplanlegging skaper skoleproblemer i Gamle Oslo

Miljøpartiet de Grønne Gamle Oslo vil at Oslo skal være en by der innbyggerne kjenner tilhørighet og fellesskap der de bor, en by med minst mulig biltransport, og ...

De Grønne vil ikke la Brakkebygrenda bli parkeringsplass

Miljøpartiet De Grønne stiller seg svært kritisk til å tillate bruk av «brakkebytomta» som parkeringsplass, slik eieren har søkt om. St. Halvardsgate...

La humla suse i Bydel Gamle Oslo!

Situasjonen for pollinerende insekter er alvorlig, både globalt og lokalt i Norge. Et urbant økosystem som Oslo er ømfintlig og ekstra hensyn bør derfor tas for ...

Leserbrev i Aftenposten: Svømmekurs forebygger drukningsulykker

Publisert i Aftenposten juni 2014. Etter drukningsulykken i Tøyenbadet, ber lokalpolitikeren Helene Gallis om at de kommunale badene får lengre åpningstid...

Kronikk i Aftenposten: «Alle» rømmer fra østkantskolene

Kronikk publisert i Aftenposten 23/4/2014

Skoleflukten handler ikke om manglende integrering, men om forskjells-Oslo, mener Helene Gallis, lokalpolitik...

Ber bydelsutvalget redde bruktmarkedet

Miljøpartiet De Grønne mener at det er viktig å legge tilrette for arenaer for bærekraftig forbruk og at politi og bydelsadministrasjon jobber sammen med gjenbruks...