Nyheter

Kategori: Politikk

Seier for Grønland

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har etterlyst et Grønland-løft. I budsjettet som ble lagt fram onsdag leverer byrådet. I 2017 bevilges 10 millioner kommunale kroner. To...

Medlemsmøte om forhandlinger og komitéer

Medlemsmøtet 21/10/2015 vedtok den fremforhandlede samarbeidsavtalen enstemmig, og stilte seg også bak de foreslåtte kandidatene til verv i de forskjellige komiteen...

Rødgrønn samarbeidsavtale for bydelen signert

Rødgrønn politisk plattform i bydelen vår! I forbindelse med konstituerende møte i bydelsutvalget, som siste møte for avtroppende bydelsutvalg, og første møte f...

Dårlig kommunal skoleplanlegging skaper rotløse barn

Hvor trengs det nye skoler, hvor trengs det oppgraderinger? Undervisningsetaten lager en skolebehovsplan som framskriver behovene i byen. Allikevel opplever vi gang p...

Innspill til planprogrammet for Tøyenparken

Miljøpartiet de Grønne Gamle Oslo har samarbeidet med Miljøpartiet de Grønne Grünerløkka om en uttalelse til offentlig høring av planprogram for Tøyenparken. B...

Schweigaardsgate som levende strøksgate

Lokallaget av Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo ønsker å sette byutvikling på agendaen fremover, første tiltak er å sette fokus på den flotte østkantgaten S...

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøteresolusjon: anerkjennelse av Palestina

Resolusjon vedtatt av lokallaget i Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo på Årsmøtet 2015: «Miljøpartiet De Grønne mener de folkerettslige kriteriene for ...

Dårlig byplanlegging skaper skoleproblemer i Gamle Oslo

Miljøpartiet de Grønne Gamle Oslo vil at Oslo skal være en by der innbyggerne kjenner tilhørighet og fellesskap der de bor, en by med minst mulig biltransport, og ...

De Grønne vil ikke la Brakkebygrenda bli parkeringsplass

Miljøpartiet De Grønne stiller seg svært kritisk til å tillate bruk av «brakkebytomta» som parkeringsplass, slik eieren har søkt om. St. Halvardsgate...

La humla suse i Bydel Gamle Oslo!

Situasjonen for pollinerende insekter er alvorlig, både globalt og lokalt i Norge. Et urbant økosystem som Oslo er ømfintlig og ekstra hensyn bør derfor tas for ...

Leserbrev i Aftenposten: Svømmekurs forebygger drukningsulykker

Publisert i Aftenposten juni 2014. Etter drukningsulykken i Tøyenbadet, ber lokalpolitikeren Helene Gallis om at de kommunale badene får lengre åpningstid...

Kronikk i Aftenposten: «Alle» rømmer fra østkantskolene

Kronikk publisert i Aftenposten 23/4/2014

Skoleflukten handler ikke om manglende integrering, men om forskjells-Oslo, mener Helene Gallis, lokalpolitik...

Valgresultat for Stortingsvalget 2013

I Stortingsvalget i 2013 endte bydel Gamle Oslo opp som en av de aller grønneste bydelene i Oslo med totalt 8,6% oppslutning.

...

Leserbrev i Aftenposten: Når de lovlydige får skylden

Leserbrev publisert i Aftenposten 16/12/2013.

Når bydelsdirektøren og politiet ønsker å legge ned hele bruktmarkedt på Grønland, anerkjenner de i...

Borgen – bydelens viktigste uformelle kulturhus

«Borgen» var i flere tiår et av bydelens viktigste kulturhus, med ateliéer og øvingslokaler for forskjellige utøvende kunstnere. I forbindelse med utby...

Kronikk på nyemeninger.no: Millionær mot trær

Kronikk publisert på nyemeninger.no 2/5/2012. I fremtiden må skolebarn på ekskursjon til Ekeberg lære om steinalderen mens gondoler suser over hodene der...